YÖK Denklik İşlemleri

100% Memnuniyet
YÖK Denklik İşlemleri

YÖK Diploma Denklik Belgesi, Mezuniyet Tanıma Belgesi ve Kurum Tanıma Belgesi ihtiyaçlarında adınıza işlemlerinizi yürütebiliriz. Tek yapmanız gereken müşteri temsilcimizle iletişime geçmektir.

YÖK Diploma Denklik İşlemi Ne anlama Gelir?

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete ila ilan edilen “Yurtdışı yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” tanımıyla;

YÖK Denklik işlemi, Yurt dışındaki eğitim kurumlarınca verilen diplomaların, Türkiye’deki eğitim kurumları tarafından verilen diplomalara eşdeğer olduğunun YÖK tarafından tespit edilmesi ve onaylanması anlamı taşır.

Diploma Denklik ise denklik istenen diplomanın Türkiye’de hangi düzeye veya hangi uzmanlık alanına eşdeğer olduğunu ibraz eden belgedir.

Denklik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru için e-Devlet ya da YÖK-Denklik web sayfası üzerinden ön başvuru yapılabilir. Ön başvuru sonrası istenen belgeleri ya bizzat kendiniz ya da vekaletname verdiğiniz biri tarafından YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Dairesine teslim edilmesi gerekir.

Denklik için gerekli evraklar nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için:

 • – İmzalanmış başvuru formu;
 • – Diploma aslı veya noterden onaylatılmış sureti;
 • Diplomanın veya mezun belgesinin noter onaylı suretine yapılmış noter onaylı tercümesi;
 • Diplomada belirli öğrenim süresine ait transkriptin aslı
 • Transkriptin noter onaylı suretine yapılmış noter onaylı tercümesi;
 • Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki eğitim kurumlarından alınan diplomalar için Diploma Eki aslı ve Diploma ekinin noter onaylı tercümesi;
 • Başka bir eğitim kurumundan mezun olunan eğitim kurumuna aktarılan ders veya dersler varsa, söz konusu derslere ait transkript ve noter onaylı tercümesi;
 • Diploma sahibinin pasaportunun aslı ve pasaport bilgi formu;
 • Türk Dış Temsilcilikleri veya Noter tarafından tasdik edilmiş tüm suretlerin fotokopisi;
 • Üniversite yerleştirme sonuç belgesi (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzundaki yurt dışı üniversitelerinde öğrenim görenler için);
 • Tez özeti ve taz kapağı tercümesi (Yüksek Lisans denklik işlemleri için);
 • Kimlik fotokopisi;
 • Başvuru kapsamında elde edilen evrakların A4 fotokopisi.

Yabancı uyruklu vatandaşlar için:

 • Diploma aslı veya noterden onaylatılmış sureti;
 • Diplomanın veya mezun belgesinin noter onaylı suretine yapılmış noter onaylı tercümesi;
 • Diplomada belirli öğrenim süresine ait transkriptin aslı
 • Transkriptin noter onaylı suretine yapılmış noter onaylı tercümesi;
 • Türk Vatandaşlığına geçen yabancı uyruklular için iki adın da aynı kişiye ait olduğunu kanıtlayan belge;
 • Türk Dış Temsilcilikleri veya Noter tarafından tasdik edilmiş tüm suretlerin fotokopisi;
 • Başvuru kapsamında elde edilen evrakların A4 fotokopisi.
 • Kimlik fotokopisi;
 • Aşağıda belirtilen evraklardan bir veya bir kaçı;
  • Tez özeti ve taz kapağı tercümesi (Yüksek Lisans denklik işlemleri için);
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumlarca denklik belgesi talebi (3 aydan fazla ikamet etme izni bulunan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni müracaatı yapanlardan);
  • TC vatandaşlığı almak için başvuru belgeleri;
  • Öğretim elemanı olarak ders veren yabancı uyruklu kişilerin onaylanmış sözleşmeleri;
  • Araştırmacı olarak, Devlet veya vakıf üniversiteleri, TÜBİTAK tarafından desteklenen AR-GE projeleri ve Kamu kurumlarında çalışanların ilgili belgeleri.

Dosyanın Denklik Bilgi Yönetim Sistemi’ne (DBYS) kaydedilmesinden sonra başvuru sahibi bu sistemden işlemlerini takip edebilir.

Ek hususlar

Denklik başvurusu yapıldıktan sonra yukarıda yer almayan herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulması halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ek bilgi ve belge istenebilir.

Online başvuru esnasında belge yüklemede hata olmaması için MERNİS adresinin yurt içi olması gerekmektedir.

Hizmet Teklif Formu

  13.10.2021
  512
  Ziyaretçi Yorumları

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  Whatsapp
  Alesta Tercüme ve Danışmanlık
  Alesta Tercüme ve Danışmanlık
  Merhaba;
  ALESTA'ya Hoşgeldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz?